Fysioterapeut = Sjukgymnast

Från 1 januari 2014 är fysioterapeut ny skyddad yrkestitel för sjukgymnaster. Det innebär att både sjukgymnaster och fysioterapeuter är legitimerade av Socialstyrelsen. Om man inte har legitimation får man heller inte kalla sig sjukgymnast eller fysioterapeut. Därför kan du som patient känna dig trygg oavsett om du går till en sjukgymnast eller till en fysioterapeut.
Namnbytet kommer ske successivt. Alla nyexaminerade kommer få titeln fysioterapeut och de som är sjukgymnaster kan välja att fortsätta kalla sig sjukgymnast eller byta namn till fysioterapeut.